تجربه زیسته/ نجات زمین

تجربه زیسته/ نجات زمین

یک پروژه ی کاملا خودخواسته‌ی بچه ها برای نجات زمین نویسنده: خانم عاطفه محمدزاده، دبیر علوم دبستان دخترانه مهرتابان برای تدریس تغییرات شیمیایی و فیزیکی، درگاه بازیافت را انتخاب کردم (اینکه در طی عملیات بازیافت چه تغییراتی روی انواع مواد اعمال می‌شود) در ابتدای تدریس...

یک تجربه شیرین در کلاس علوم

یک تجربه شیرین در کلاس علوم

نویسنده: خانم زهرا محسنی، دبیر علوم دبستان دخترانه مهرتابان درس علوم همیشه برای بچه‌ها و حتی معلمین این درس بسیار جذاب است، چراکه برای تدریس همگام با پیشرفت علم، همواره می‌توان ایده‌های جدید و نو پیدا و در کلاس اجرا کرد.  احتمالا زمانی که ما درس می‌خواندیم برای شناخت...