یادگیری پروژه محور مناسب دانش آموزان هست؟ چه ویژگی هایی دارد؟

یکی از بهترین تعاریفی که تاکنون از یادگیری پروژه محور ارائه شده از این قرار است:

” روش آموزش نظام مندی که دانش آموزان را توسط یک فرایند تحقیقی گسترده، درگیر یادگیری دانش ها و مهارت ها می کند. ساختار این فرایند تحقیقی، پیرامون سؤالات پیچیده و حقیقی، و نیز فرآورده ها و تکالیف با دقت طراحی شده، بنا شده است.

 مهم‌تر از تعریف، ویژگی های یک پروژه خوب و مفید برای یادگیری پروژه محور است؛ پروژه هائی که کشش ذاتی دانش آموزان به یادگیری، توانایی آنها در انجام کارهای مهم، و نیازی که آنها را به صورت جدی به مرکز یادگیری می کشاند را، تشخیص دهد.

ویژگی های یادگیری پروژه محور

ویژگی های یادگیری پروژه محور چیست؟

ویژگی های یادگیری پروژه محور چیست؟

شواهد بیانگر این هستند که یادگیری پروژه محور کیفیت یادگیری را افزایش می دهد و به تقویت قوای ذهنی دانش آموزان از طریق درگیر کردن آنان با مسائل پیچیده و جدید می‌انجامد، واضح است که این روش به دانش آموزان فرایندهای پیچیده ، نظیر برنامه ریزی و ارتباطات را آموزش می دهد . برای برآورده شدن این هدف هم معلمان و هم دانش آموزان به زمان احتیاج دارند تا بر رفتارها و راهبردهای ضروری برای یک برنامه آموزشی پروژه محور موفق، تسلط یابند. علاوه بر تحقیقات، گزارش های متقاعدکننده ای از طرف معلمان داده شده، که همگی بیانگر این نکته هستند که روش مزبور یک مدل آموزشی مشارکتی، جدی و مناسب است که از تحقیقات حقیقی و یادگیری خودکار دانش آموزان پشتیبانی می کند. این روش علاوه بر اینکه موجب کارآمدی مدرسه است و اهداف آموزشی سنتی را برآورده می کند ، طبق گزارش معلمان منافعی به این شرح نیز دارد:

1 –  به دانش آموزان کمک می کند که هم بدانند و هم عمل کنند.

2 – از دانش آموزان در امر یادگیری و به کار گرفتن مهارت‌ها در حل مسئله، ایجاد ارتباط و خود مدیریتی پشتیبانی می کند.

3 – مشوق فعالیت های ذهنی است که یادگیری را به صورت امری مادام العمر در می آورد و موجب مسئولیت پذیری مدنی و موفقیت‌های شخصی می شود.

4 – برنامه تحصیلی را به کار می گیرد، آموزش موضوعی را در بر می گیرد و به مسائل اجتماعی می پردازد.

5 – با استفاده از معیارهایی شبیه به معیارهای دنیای کار، مهارتها و محتوای اجرایی را ارزیابی می کند، بنابراین مشوق تعیین هدف هاست. همچنین اجرای کارها را توسعه می دهد، و جوابگوی دنیای واقعی نیز خواهد بود.

6 – موجب ارتباطات مثبت و همکاری دوجانبه میان گروه های گوناگون دانش آموزان می‌شود.

7 – با نیازهای یادگیرندگانی که دارای سطوح متفاوت مهارتی هستند و نیز با روشهای گوناگون یادگیری، سنخیت دارد.

8 – دانش آموزان خسته و بی تفاوت را به مشارکت وا می دارد و به آن ها انگیزه می دهد.

معیارهای یادگیری پروژه محور چیست؟ مدرسه مهرتابان

معیارهای یادگیری پروژه محور چیست؟

این روش به شما به و دانش آموزان تان کمک می کند که یک جامعه یادگیری قوی تشکیل دهید و روی موفقیت تحصیلی، خود کارآمدی و کمک به جامعه ، و نیز روی ایده های اصلی و موضوعات برجسته در برنامه تحصیلی خود تمرکز کنید، فعالیت‌های مشارکتی و چالش برانگیز در کلاس به وجود آورید و از یادگیری گروهی در میان شاگردانتان حمایت کنید.

میزان مشارکت و سطح علمی پروژه

برای برنامه ریزی یک پروژه باید محدوده‌ی امکانات کلاسی را در نظر گرفت. از قبیل برنامه‌ی کلاسی، امتحان های استاندارد، و سایر عواملی که بر کار شما در تنظیم یک پروژه‌ی کلاسی برای دانش‌آموزان، تأثیر می گذارد. شاید اولین سؤالی که هنگام برنامه ریزی یک پروژه به ذهن می رسد، این باشد که : آیا فرصت انجام این پروژه را دارم، برای پاسخ به این سؤال نباید فکر کنیم که یادگیری پروژه محور زمانی خارج از زمان قانونی برنامه تحصیلی به خود اختصاص می دهد. به جای آن باید یک یادگیری پروژه محور استاندارد را به عنوان روش اصلی آموزش و یادگیری که جانشین آموزش سنتی برای قسمتی از درس شما می شود ، در نظر بگیرید. پروژه های استاندارد همان اطلاعات اساسی را که شما از طریق خطابه و بحث به دانش آموزان یاد می دهید، به آنها خواهند آموخت. معلم های یادگیری پروژه محور متوجه شده اند که مشغول بودن آن ها در کلاس به صورت قابل ملاحظه ای کم شده است و اگرچه برنامه ریزی برای یک پروژه زمانبر است ، اما زمانی که پروژه در حال اجرا است، معلمان وقت کافی برای کار کردن با دانش آموزان دارند.

وقتی شما به یک پروژه فکر می کنید ، دو پرسش در ارتباط با دانش آموزان در ذهن تان به وجود می آید:

1 – دانش آموزان به چه میزان مشارکت خواهند کرد؟

2 –  آیا دانش آموزان از نظر علمی و مهارتی قادر به انجام پروژه خواهند بود؟

 خودجوش بودن دانش آموزان یکی از معیارهای یادگیری پروژه محور است. قبل از اینکه برای یک پروژه برنامه ریزی کنید، در نظر بگیرید که آن ها تا چه حد می توانند به صورت مستقل و خود جوش عمل کنند و میزان مشارکت و درگیری آنها با پروژه تا چه حد است. امکان دارد شما برای انتخاب اولین پروژه در کلاستان بخواهید که موضوع پروژه را خودتان تعیین کنید، اما در کلاسی که دانش آموزان مشتاق هستند و آمادگی دارند، می توانید از آن‌ها بخواهید که موضوع پروژه را خودشان انتخاب کنند، و شما فرایندهای بعدی پروژه را تعیین کنید. نقش شما در اینجا همانند نقش یک مربی است که کمک می کند تا پروژه به خوبی به صورتی که با محتوای استاندارد مطابقت داشته باشد، شکل بگیرد و امتحان کردن آن به روش های متفاوت میسر باشد. اگر دانش آموزان تجربه انجام پروژه ندارند، باید آن‌ها رابا مهارت هایی از قبیل همکاری، تحقیق، مدیریت پروژه و ارائه شفاهی آشنا کنید و تا زمانی که آن ها آمادگی لازم را برای مدیریت پروژه پیدا نکرده اند، خود این وظیفه را برعهده بگیرید.

برای مطالعه بیشتر در مورد ثبت نام ابتدایی پیشنهاد می‌کنتم مقاله ثبت نام ابتدایی دخترانه منطقه 1 را مطالعه کنید.

مدرسه دخترانه مهرتابان

3.3 3 رأی
امتیاز کاربران
اشتراک
با خبر شدن از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش تمام دیدگاه‌ها