نمایشگاه ایران ما

نمایشگاه ایران ما

“یکشنبه با اقوام”هویت و اصالت یک سرزمین وابسته به ملتش است.در هر کشورى،مردم متعلق به یک قوم و نژادى هستند.این اقوام گرچه در جزئیات فرهنگى و سبک زندگى با یکدیگر متفاوت اند اما همگى فرزندان یک میهن اند و اتحاد و همبستگى شان بسیار حائز اهمیت است.در کشور عزیز...
سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

این روزها یکی از مهم ترین دغدغه های والدین در سراسر دنیا خودکنترلی بچه ها در فضای مجازی است. گاهی والدین به دنبال راهی برای کاهش دسترسی فرزندان به رسانه و یا حذف این دسترسی هستند در حالیکه حذف این دسترسی دیگر امکان پذیر به نظر نمی رسد. با بهره گیری از “سواد...
مراقبت از چشم در برابر اشعه ها

مراقبت از چشم در برابر اشعه ها

در کلاس علوم پنجم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  پروژه ای با عنوان کلینیک طراحی و برگزار شد که طی آن دانش آموزان به بررسی هر کدام از آن اندامها پرداختند. شناخت بخش های مختلف آن اندام و روش های نگهداری و حفظ سلامت اندام. دانش آموزان گروه چشم و بینایی مدرسه مهرتابان بعد از...