مدرسه شناختی

مدرسه شناختی

همه ساله بسیاری از والدین برای پیدا کردن مدرسه‌ی مناسب فرزندان خود به تکاپو می‌افتند. با توجه به گستردگی تعداد و رویکردهای مدارس؛ قبل از انتخاب مدرسه، لازم است بدانیم معیارهای انتخاب مدرسه‌ ی مناسب چیست؟ براساس تحقیقات انجام شده؛ مدل شخصیتی، علایق، دیدگاه‌ها، طرز تفکر...