معرفی مدرسه مهر تابان- قسمت اول

معرفی مدرسه مهر تابان- قسمت دوم

به نام مهربان ترین مهربانان !

 

    مدرسه ی مهرتابان برای ­سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ امکان شرکت نوآموزان و دانش آموزان را در مراحل پیش ثبت نام ، با شرایط  زیر فراهم آورده است :

پایه ها :

پیش دبستان : یک و دو

دبستان : پایه ی ششم

دوره ی اوّل متوسّطه : پایه های هفتم ،  هشتم  و نهم

دوره ی دوم متوسّطه در رشته ی علوم انسانی : پایه های دهم و یازدهم

 

سنّ ثبت نام :

پیش دبستان یک : نیمه  دوم سال ۱۳۹۷ و نیمه اوّل سال ۱۳۹۸

پیش دبستان دو : نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیمه اوّل سال ۱۳۹۷

اوّل دبستان : نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و نیمه اوّل سال ۱۳۹۶

مراحل گزینش:

  1. مشاهده ی فیلم و مطالعه ی متن معرّفی مهرتابان ، در سایت مدرسه .
  2. تکمیل فرم اطّلاعات اوّلیّه در سایت مدرسه .
  3. شرکت مادران در جلسه ­ی معارفه ، بعد از ارسال پیامک دعوت از طرف مدرسه .
  4. شرکت نو آموزان و دانش آموزان در مراحل ارزشیابی ( زمان این ارزشیابی در پایان جلسه ی معارفه اعلام خواهد شد . )
  5. شرکت دانش آموزانی که در ارزشیابی رتبه ی قابل قبولی کسب کرده اند در مصاحبه حضوری .
  6. شرکت والدین در مصاحبه ی حضوری ، درصورتی که نتیجه ی مصاحبه با دانش آموز قابل قبول گزارش شده باشد . ( زمان مصاحبه ها با تماس تلفنی از طرف مدرسه تعیین می گردد . )
  7. پیش ثبت نام مالی در مواردی که نتایج بررسی ها مثبت بوده است . ( زمان پیش ثبت نام مالی از طرف مدرسه اطّلاع رسانی خواهد شد . )

با احترام