سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

این روزها یکی از مهم ترین دغدغه های والدین در سراسر دنیا خودکنترلی بچه ها در فضای مجازی است. گاهی والدین به دنبال راهی برای کاهش دسترسی فرزندان به رسانه و یا حذف این دسترسی هستند در حالیکه حذف این دسترسی دیگر امکان پذیر به نظر نمی رسد. با بهره گیری از "سواد رسانه" می...

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی- پنج

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی- پنج

وقتی همه چیز خوب است و رو به راه، شاد بودن و روحیه داشتن کار ساده ای است.
در روزهای سخت است که قوی بودن و روحیه دادن به دیگران اهمیت دوچندان دارد.
در روزهای سخت است که یاد نعمت های خدا و شکرگزاری حال آدم را خوب می کند.
در روزهای سخت است که باید در کنار هم بمانیم.

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی- چهار

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی- چهار

رعایت بهداشت مثل دست شستن و ماسک زدن، یکی از عوامل جلوگیری از ابتلا به کروناست. حفظ روحیه بالا، نداشتن استرس، ورزش، داشتن روابط سازنده، خواب مناسب و … موجب ایمنی بیشتر در مقابل بیماری‌ها می شود. حفظ تعادل در رعایت همه موارد پیشگیری بسیار موثر تر از انحصار افراطی در یک مورد خواهد بود.

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی سه

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی سه

وقتی بتوانیم در مورد مسائل‌مان در خانواده با یکدیگر گفتگو کنیم، اتفاقات خوبی می افتد: مسئله برای دیگران تبیین می شود، مسئله برای خودمان روشن تر می شود، حس مشترک در کنار هم بودن تقویت می شود، مسئله از زاویه های دیگر دیده می شود و ... گفتگوی سازنده نشانه یک خانواده موفق...

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی ۲

تجارب موفق مقابله با چالش های کرونایی ۲

گاهی اوقات می توان یک خانواده را یک گروه در نظر گرفت و فراتر از بحث های خانوادگی، در بحث های مدیریتی آن را ارزیابی نمود. در بحث های مدیریتی لزوم قرار گرفتن یک نفر به عنوان مسئول و مدیر غیر قابل انکار است. مخصوصاً در زمان های بحران ضمن وجود شرایط گفتگو، مشورت و پیشنهاد...