به نام مهربانترین مهربانان!

 

مدرسه ی مهر تابان در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱  امکان شرکت نوآموزان و دانش آموزان را در مراحل پیش ثبت نام، جهت مقاطع زیر فراهم آورده  است :

 

  • پایه های مقطع دبستان ( دوره ی اوّل و دوّم )
  • دوره ی اول متوسطه
  • دوره ی دوم متوسطه در رشته ی علوم انسانی ( پایه ی دهم )

 

مراحل گزینش:

۱. مطالعه ی متون معرّفی مدرسه و مشاهده ی فیلم های آشنایی اوّلیّه با رویکردهای مهرتابان که در سایت مدرسه بارگذاری شده است.

۲. تکمیل فرم پیش ثبت نام ( در سایت ) .

۳. شرکت در جلسه ی معارفه ی عمومی به منظور آشنایی بیشتر با رویکرد های مدرسه .

۴. شرکت در آزمون ورودی ( این آزمون در پیش دبستان یک برگزار نخواهد شد.) .

۵.  شرکت در جلسه ی گفت و گوی اختصاصی با حضور پدر و مادر داوطلب .

۶. انجام ثبت نام مالی مقدّماتی .

لطفا مقطع تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید: