دفاع از سرزمین

دفاع از سرزمین

وقتی دشمن به سرزمین ما حمله کرد و برای خودش در این سرزمین قلعه‌ای ساخت، به این فکر افتادیم که باید وسیله‌ای بسازیم تا بتواند دیوار بلند قلعه را نابود کند، یک منجنیق…!

فلاسک چهارمی مهرتابان

فلاسک چهارمی مهرتابان

فلاسک ها وسایلی هستند که می‌توانند دمای مایعات گرم یا سرد را در خود نگه دارند و در زمان‌هایی که بیرون از خانه هستیم بسیار مفید هستند. این وسیله ی کاربردی توسط دانش‌آموزان کلاس چهارم مهرتابان ساخته شد.

جزیره ی فسیل ها

جزیره ی فسیل ها

در این پروژه با شناخت انواع فسیل ها پلی به گذشته زدیم

مجله ی دیجیتال آشپزی

مجله ی دیجیتال آشپزی

آشپزی علمی .

توجه به تغییرات شیمیایی و فیزیکی مواد در مراحل پخت یک غذا

نجات زمین

نجات زمین

بستر ایجاد شده برای تدریس فصل دوم از کتاب علوم پنجم ( با عنوان تغییرات ) ، مبحث “بازیافت” بود. با دانش آموزان علاقمند و داوطلب فراتر از محدوده ی کتاب پیش رفتیم

آشپزخانه ی سالم مهرتابان

آشپزخانه ی سالم مهرتابان

مواد غذایی درگروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند که ما باید در وعده‌های غذایی خود با انتخاب بهترین گزینه‌ها در کنار سالم بودن غذا از تمام گروه‌های غذایی استفاده کنیم.